tiền thưỡng có làm nhụt chí của nhân viên không

Lương thương trong công việc không hề tốt như bạn nghĩ

Trong một môi trường làm việc nơi mọi người nâng đỡ lẫn nhau thay vì nhìn thấy nhau như một sự cạnh tranh vì đồng